werkvelden

"Elke doelgroep vraagt om een creatieve benadering"

Het telefonisch afnemen van enquêtes

Weten wie je moet bellen is een eerste vereiste om een telefonische enquête vorm te geven. Het Opiniehuis beschikt over een netwerk hoogopgeleide professionals die weten hoe ze mensen op het juiste moment en met de juiste toon moeten benaderen.

Het op straat of huis aan huis enquêteren van uw doelgroep

De moeilijkste doelgroep is het beste face-to-face te benaderen. Ook hier heeft het Opiniehuis jarenlange ervaring in opgebouwd. Mensen op een correcte manier benaderen nodigt vaak uit voor een goed gesprek. Het Opiniehuis beschikt over de mensen die over de juiste contactuele eigenschappen beschikken en die tweetalig zijn. Een handige bijkomstigheid als u bijvoorbeeld meer wilt weten over de mening van nieuwe Nederlanders.

Het organiseren en uitvoeren van online-onderzoek

Het is zo langzamerhand een niet weg te denken ontwikkeling. Het gebruik van sociale media heeft een dusdanige vlucht genomen dat onderzoekers steeds meer ook op deze manier aan actuele informatie komen. Het Opiniehuis maakt gebruik van deze ontwikkeling en beschikt over de juiste expertise om sociale media doelmatig in te zetten.

Het op grote schaal verzorgen van schriftelijke enquêtes

Het enquêteren van uw specifieke doelgroep kan natuurlijk altijd op een uitnodigende en formele manier. Het schriftelijk benaderen van mensen kan bijdragen aan de kennis over deze doelgroep, maar de kunst is om de benaderde partijen ook echt te laten reageren. Onze ervaring is dat een combinatie van schriftelijk en telefonische benadering meer vruchten afwerpt.

Een combinatie van onderzoeksmethodieken

Onze onderzoeksmethodieken moeten voor de beste resultaten vaak worden gecombineerd. Het Opiniehuis zal vooraf altijd met u in overleg treden over de meest optimale onderzoeksmix die voor u van belang is. We denken mee met de vraagstelling en zorgen ervoor dat elke doelgroep op de meest optimale manier wordt bereikt. Daarna organiseren wij het daadwerkelijke onderzoek en benaderen wij eventueel derden die in netwerkverband aan het onderzoek kunnen bijdragen.

Bent u benieuwd naar onze aanpak of wilt u meer weten over het idee achter het Opiniehuis? Neem contact op via 010-3400030 of mail naar info@opiniehuis.nl.

...want iedere mening telt.