referentie detailKlant:
Projectbureau Groene Hart
Project(en):
Onderzoek naar het imago van Het Groene Hart
Methode:

Online onderzoek onder bewoners en bedrijven in en rond het Groene Hart naar de bekendheid van Het Groene Hart.

...want iedere mening telt.