referentie detailKlant:
HDC Media
Project(en):
Imago/panelonderzoek onder lezers van 5 dagbladen
Methode:

Online onderzoek onder 20.000 huishoudens in Noord- en Zuid Holland naar het imago van een aantal dagbladen.

...want iedere mening telt.