Onderwijs

Het Opiniehuis maakt diverse onderzoeksvragen in het onderwijs inzichtelijk

Het Nederlandse onderwijs kampt met uitdagingen; teruglopende studentenaantallen, de kwaliteit van het onderwijs staat steeds meer onder druk en de aansluiting van de theorie met de praktijk staat meer en meer ter discussie. Ook de diverse culturele achtergronden van de studenten, voortijdige schoolverlaters en de toename van het aantal “rugzakleerlingen” zijn steeds terugkerende problemen.

Het Opiniehuis komt voort uit het onderwijs. Wij kennen het onderwijs en haar uitdagingen als geen ander. Wij werken in opdracht van onderwijsinstellingen, van het primaire tot het hogere onderwijs, van het begeleiden van leerlingen bij bijvoorbeeld een jeugdenquête tot het uitvoeren van onderzoeken in het kader van accredietering. Wij hebben efficiënte methodes en handige modules ontwikkeld om per doelgroep de meest effectieve aanpak te kiezen.

...want iedere mening telt.