Diversiteit/verborgen populaties

Hoe bereik je populaties, die niet of nauwelijks goed zijn te bereiken voor onderzoekers en beleidsmakers?
Of het nu gaat om allochtonen, jongeren, bewoners van achterstandswijken.
Het Opiniehuis heeft de instrumenten om deze doelgroepen inzichtelijk en bereikbaar te maken voor onderzoekers. 
Wij hebben de enqueteurs en onderzoekers die de taal spreken van deze doelgroepen, desnoods een vreemde taal.
Wij zijn van mening dat onderzoek geen geisoleerde discipline is. Om betrouwbare resultaten en hoge respons te behalen dienen andere disciplines, zoals communicatie en voorlichting, betrokken te worden bij onderzoek.

Wij kiezen voor de directe aanpak. Onze enqueteurs  gaan tot de voordeur en soms voorbij de voordeur om de mensen te informeren en/of thuis enquetes af te nemen en te onderzoeken wat er werkelijk bij de mensen speelt. Hierdoor weten wij altijd een hogere respons te behalen en representatieve uitkomsten te presenteren.

Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het Kennisteam Non-respons in 2011.

Kennisteam Non-respons
Onze projecten slagen beter met een multi-disciplinaire benadering. Het gaat erom dat de afdeling ‘onderzoek’ samen met ‘buurtwerk’, ‘communicatie’ en bijvoorbeeld een ‘gespecialiseerd bureau voor multiculturaliteit’ en het externe ‘veldwerk bureau’ plannen
bespreekt om het onderzoek uit te voeren. tijdig bij de onderzoeksplannen worden betrokken. De praktijk is meestal dat
opdrachtgevers bij ons aankloppen als de respons achterblijft. Het is dan heel moeilijk om nog wat te doen. Je hebt zo je voorbereidingstijd nodig. Als het onderzoek binnen een paar weken moet worden afgerond valt er
niet veel meer aan te doen”.

Wilt u meer weten over onderzoek onder verborgen/moeilijk bereikbare populaties, of over het Kennisteam non-respons? Stuur een e-mail naar ktnonrespons@opiniehuis.nl of bel 010-340 00 30

...want iedere mening telt.